Predstavenie a zámer

Zámerom Centra pre spoluprácu – neziskovej organizácie Dialóg je vedome, vzájomne a synergicky prispieť k pozitívnej spoločenskej zmene a vývoji na Slovensku. Naša snaha a úsilie smerujú k vytvoreniu podmienok pre súdržné, udržateľné a vyspelé spoločenské prostredie a kultúru, a podporu spoločnosti založenej na otvorenosti, dôvere a spolupráci.

Centrum pre spoluprácu – n.o. Dialóg vychádza z iniciatívy skupiny občanov, ktorých spojila túžba po tom, aby naša spoločnosť fungovala pre všetkých, vyjadrila svoju krásu a jedinečnosť a naplnila svoj potenciál.

Naším počiatočným cieľom je zmapovanie a pochopenie hodnôt, postojov a potrieb obyvateľov, postupná aktivizácia celospoločenského dialógu a podpora spoločenskej zmeny prostredníctvom iniciátorov a nositeľov spoločenskej zmeny z rôzných oblastí na Slovensku, aby vedome a efektívne prispeli k pozitívnym kultúrnym i štrukturálnym zmenám v krajine.

Popis a výsledky prieskumu národných hodnôt a hodnotových postojov realizovanom medzi septembrom 2016 a marcom 2017 nájdete tu >>>